Podmínky kácení

           Kácení stromů na vlastním pozemku

          Pro kácení ovocných stromů není třeba získat povolení.
          Pro kácení neovocných stromů (rostoucích mimo les) o obvodu nad 80 cm je nutné                    povolení od obecního úřadu.

         Aby nebylo nutné žádat o povolení ke kácení, musí být splněna alespoň jedna z                         následujících podmínek:    ovocný strom roste na zahradě, zastavěné ploše a nádvoří                                                             nebo ostatní ploše

                                                     strom má obvod do 80 cm ve výšce 130 cm od země 

                                                      zapojený porost (stromy se dotýkají, překrývají nebo                                                                       prorůstají)  má plochu do 40 m2

                                                     přičemž se zde nevyskytují dřeviny o obvodu kmene nad                                                               80cm,měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

                                                     pozemek na kterém se kácí je veden v katastru jako                                                                       plantáž dřevin 

                                                    Povolení je i nadále nutné pro památné stromy a stromy které                                                        tvoří součást významného krajinného prvku (plocha nad 40 m2)                                                      a na stromořadí.